Werkzaamheden

Civilence kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

 • oprichting van rechtspersonen: B.V., N.V., S.E., coƶperatie, stichting, vereniging en het wijzigen van hun statuten
 • uitgifte en overdracht van aandelen, kapitaalverminderingen, fusies, splitsingen en ontbindingen
 • grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van kapitaalvennootschappen (inbound en outbound)
 • begeleiden van herstructureringen 
 • opstellen van overeenkomsten voor joint ventures, personenvennootschappen (maatschap, VOF en CV) en andere samenwerkingsverbanden
 • maatwerk statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • private equity transacties
 • overnames
 • vestiging zekerheden
 • corporate governance
 • certificeringsstructuren
 • werknemersparticipaties
 • advisering en second opinions