088 2500 562

verkaik@civilence.com

Chris Verkaik

Chris heeft Nederlands en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van zijn studie in 2018 heeft hij in-house juridische werkervaring opgedaan op het gebied van het ondernemingsrecht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Chris is sinds 2021 werkzaam bij Civilence waar hij zich bezig houdt met de oprichting van BV’s en andere entiteiten, de uitgifte en overdracht van aandelen, statutenwijzigingen, fusies en andere (grensoverschrijdende) herstructureringen.

Talen: Nederlands en Engels.


088 2500 562

verkaik@civilence.com