schueler@civilence.com

Juliëtte Schueler

Juliëtte heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na afronding van haar studie heeft Juliëtte als kandidaat-notaris gewerkt bij onder andere Landwell en Heussen.
Juliëtte is binnen het ondernemingsrecht gespecialiseerd in (grensoverschrijdende) vennootschapsrechtelijke herstructureringen, fusies en overnames, corporate governance, juridische fusies, splitsingen en omzettingen en joint ventures.

Talen : Nederlands en Engels
schueler@civilence.com